Algemene voorwaarden

Beste patiënt,

Wij danken u voor uw vertrouwen in de tandarts-specialisten van onze praktijk. Onze specialisten zijn druk bezet en daardoor hebben we een wachtlijst. Regelmatig missen patiënten hun afspraak, wat het voor ons nog moeilijker maakt om de patiënten zo snel te helpen als we graag zouden willen. Om die reden moeten we streng zijn voor patiënten die hun afspraken niet nakomen zonder minstens 24 uur op voorhand te annuleren. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die op uw afspraken in onze praktijken van toepassing zijn.

Contactgegevens van mondzorg zuid

Mondzorg zuid comm. v. BE 0655.998.231
Franklin Rooseveltlaan 102 9000 Gent
092235825
Zaakvoerder: Arnaud Agten

Inhoud van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst bestaat uit het maken van een afspraak bij mondzorg zuid op 1 van de volgende wijzen telefonisch/online/mondeling, en het niet annuleren minstens 24u op voorhand via de online agenda (enkel mogelijk indien de afspraak online is gemaakt) of het telefonisch annuleren. Annuleren per mail wordt niet aanvaard.

2.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, in het bijzonder op de op afstand gesloten overeenkomst tussen de patiënt en mondzorg zuid comm. v., die tot stand komt na telefonisch of online vastleggen van een afspraak bij een van de tandarts-specialisten. De algemene voorwaarden worden hierbij op een duurzame drager te beschikking gesteld via de link op de website.

2.3. De algemene voorwaarden van mondzorg zuid hebben voorrang en sluiten de eventuele algemene voorwaarden van de patiënt uit.
De totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand van zodra de patiënt de bevestiging e-mail ontvangen heeft en de afspraak niet minstens 24 uur op voorhand telefonisch annuleert.
De Prijzen

4.1 Omdat op voorhand nooit kan geweten zijn welke onderzoeken/behandelingen uitgevoerd dienen te worden kan voor het eerste consult vooraf geen exacte prijs worden opgegeven.
Reservatie en herroepingsrecht.

5.1 Alleen telefonisch of online gemaakte afspraken worden geaccepteerd.

5.2 Mondzorg zuid comm. v. behoudt zich het recht voor om afspraken te weigeren, te verplaatsen en de patiënt hierover telefonisch te contacteren.
Betalingen

6.1. Alle betalingen gebeuren elektronisch: maestro (gratis),bancontact (gratis), visa (3% extra kosten) , mastercard (3% extra kosten) , American Express (5% extra kosten) Payconiq (gratis)

Annulering

7.1 Annulering kan enkel telefonisch en minstens 24 uur voor de afspraak of online als u online heeft geboekt. Daarna zal een annulering niet kosteloos worden aanvaard. Een annulering door inspreken op het antwoordapparaat wordt niet aanvaard.

7.2. Indien de patiënt niet tijdig annuleert wordt een reserveringskost aangerekend van €120 per uur. Een eerste consultatie in de praktijk is doorgaans een afspraak van 45 minuten. Deze afspraak missen zal dus aanleiding geven tot een reserveringskost van €90. De patiënt zal een e-mail ontvangen waarin de verschuldigde sommen wegens verzuim worden meegedeeld. Iedere klacht dient binnen de acht dagen na ontvangst van de brief te worden ingediend.

7.3. Bij niet-betaling van de reserveringskosten op het opgegeven rekeningnummer binnen de acht dagen na ontvangst van de e-mail is de klant een schadebeding van 10% op de hoofdsom en interesten aan de conventioneel bepaalde interestvoet van 10% verschuldigd.

7.4. Indien de patiënt niet annuleert kan de patiënt zich niet beroepen op overmachtssituaties (zoals overlijden, ziekte, slecht weer, autopech, zwangerschap, …)

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

8.1 Enkel het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing.

8.2 Voor geschillen zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten van Gent bevoegd.

Rechten en plichten

De mondelinge behandelingstoestemming (art 8 § I Wet op de patiëntenrechten) is de algemene regel. De weigering of het intrekken van een behandelingstoestemming wordt genoteerd in het patiëntendossier (art 8 § 4 WP).

Iedere verstoring van de goede werking van de praktijk door onaangepast gedrag van de patiënt zal onmiddellijk aan de patiënt worden medegedeeld. Tijdverlies door onaangepast gedrag wordt in rekening gebracht.

U heeft als patiënt een medewerkingsverplichting. Dit houdt onder meer in: correcte en volledige informatieverstrekking, zoals bijvoorbeeld over uw medische toestand, het naleven van de afspraken en instructies van de tandarts, het respecteren van financiële regelingen,...

De patiënt heeft geen vrije beschikking over de resultaten van het verzorgingscontract, met inbegrip van de medische hulpmiddelen, die niet volledig betaald zijn.

Pogingen tot fraude onder meer in de ziekteverzekering, bij ziekteattesten, identiteitsfraude, enz. verbreken onmiddellijk het verzorgingscontract met de tandarts.

Tot slot

De tandarts werkt graag in een propere mond. Poets dus uw tanden grondig voor uw bezoek. Wees zo vrij een tandenborstel en tandpasta te vragen indien u niet in staat was uw tanden vooraf te poetsen.